bambo102b102

16 tekstów – auto­rem jest bam­bo102b102.

Szko­da że cza­sami se­kun­da.... mi­nuta.... godzi­na.... zmienia nasze życie... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 maja 2018, 01:08

Ocenę in­nych zacznij od siebie... 

myśl • 17 marca 2016, 10:49

Myśle­nie o przyszłości, przy­nosi niepewność... 

myśl • 29 lutego 2016, 22:56

Ludzie ok­ry­wają swo­je praw­dzi­we ob­licze ste­kiem kłam­stw, uka­zując w ten sposób no­we oblicze... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 września 2015, 22:40

Cza­sami nie wiem czy mo­je życie jest praw­dzi­we, czy jest po pros­tu fik­cją zbu­dowaną z wielu kłamstw... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 sierpnia 2015, 12:58

Tyl­ko te naj­pros­tsze rzecz mogą być ciężkie 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 kwietnia 2015, 19:25

Uka­zanie mo­jej miłości do ciebie, nastąpi wte­dy, gdy wpuszczę cię do mo­jej Samotności... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 kwietnia 2015, 20:16

Cza­sami chce mi się płakać, a później śmiać...
Nie wiem czy zwa­riowałem z sa­mot­ności,
czy też zgłupiałem z miłości... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 19 grudnia 2014, 23:19

Człowiek poz­naję swoją praw­dziwą siłę, do­piero gdy jest samotny... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 7 grudnia 2014, 23:44

Py­tania nig­dy nie są głupie... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 października 2014, 18:59
bambo102b102

Życie zawsze jest ciekawe nawet w złych chwilach.

Zeszyty
  • Fajne !! – po pros­tu faj­ne :P 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność

4 maja 2018, 10:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st Szkoda że cza­sami se­kun­da.... [...] 

3 maja 2018, 01:08bambo102b102 do­dał no­wy tek­st Szkoda że cza­sami se­kun­da.... [...] 

21 kwietnia 2016, 23:12bambo102b102 sko­men­to­wał tek­st Ocenę in­nych zacznij od [...]

17 marca 2016, 20:36słoneczniki sko­men­to­wał tek­st Ocenę in­nych zacznij od [...]

17 marca 2016, 11:11Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Czaszami chciało by się [...]

17 marca 2016, 11:11Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Pytania nig­dy nie są [...]

17 marca 2016, 11:10Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Ludzie ok­ry­wają swo­je praw­dzi­we [...]

17 marca 2016, 11:10Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Czasami nie wiem czy [...]

17 marca 2016, 11:09Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Myślenie o przyszłości, przy­nosi [...]

17 marca 2016, 11:07Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Ocenę in­nych zacznij od [...]